Uterum

Inglasad altan, inne men ändå ute!

Vi tillverkar måttanpassade uterum och inglasningar! I våra kompletta uterum använder vi Limträ från Moelven, kanaltak från Glasfiber & plastprodukter, samt vårt eget system från NA altanglas i skjutdörrar och fasta partier. När vårt eget system ej räcker till i isolervärde, är vi återförsäljare av Schuco där vi kan få kompletta partier med u värde ner till 0,8 (glas 0,6)

Det nya uterummet blir oftast det mest använda, vi får ofta höra: Det här skulle vi gjort tidigare! Vi har som mål att tillgodose dina drömmar och visioner, ett bra uterum ska harmoniera med huset!

Länkar:

www.schueco.com/web/se
NA altanglas

Broschyrer

Altanglas 1
Altanglas 2