Meny

Solceller

Kompletta sol-el system, solcellspaket. Endast beprövade och högkvalitativa produkter till enastående bra priser. Med en solcellsanläggning kan du minska din köpta el och samtidigt sälja ditt överskottsel till valfritt energibolag.

Dimensionering av solcellsanläggning

Vi hjälper dig med dimensionering och utformning av solcellsanläggningar för energiförsörjningsföretag eller små och medelstora samt mindre installationer för familjehem.

Den detaljerade dimensioneringen av solenergisystem omfattar följande punkter:

• Dimensionering och layout
• Beräkning av årsproduktion
• Design av elektriska scheman och strängplanering
• Planering av visningsfunktioner
• Kalkylering och offert
• Beräkning av ROT-avdrag (kan ej kombineras med solcellsbidrag)
• Utfärdande av godkännande av projekt, begäran om anslutning till elnätet
• Behjälplig med ritningar för solcellsanläggning vid ansökan om bygglov

För ytterligare information och förfrågningar vänligen kontakta 0504-10360

 

Systemskiss 1. Solceller


1. Solceller
2. Aluminiumställning för tak
3. DC-Kablar
4. DC-Brytare (inbyggd)
5. Inverter
6. AC-kablar och AC-Brytare
7. Web box för internetanslutning
8. Huvudsäkring

Solceller, kan monteras på tak, vägg eller på mark, för att omvandla solens strålar direkt till elektrisk energi. Solcellerna producerar DC-ström. Så kallad likström.
DC-ström kan inte användas direkt i vårt elnät i våra fastigheter. 

Det behövs en inverter, som omvandlar DC-ström till AC-ström. Så kallad växelström. Vanligtvis 3-fas. 3x230 Volt. Invertern kan placeras i närheten av matarledningar, vanligtvis i närheten av en gruppcentral, där säkringar är placerade.

Det behöver dras DC-kablar från solcellerna till invertern. Med DC-brytare kan man koppla från solcellerna från inverter. 
Den producerade växelströmmen från invertern, matas in på elnätets ledning  mellan elmätaren och säkringar till förbrukare. (last) via AC-kablarAC-brytare kan koppla från solcellsanläggningen från nätet.

All ström som produceras från solceller, går i första hand direkt  till fastighetens egen förbrukning.När solcellerna producerar mera ström än vad fastigheten gör av med, då matas överskottsel ut på nätet via mätare som klarar dubbelriktad matning. Elnätsägaren skall byta ut den befintliga mätaren för att göra det möjligt att mäta överskottsel, som matas ut på nätet.
Elnätsägaren skall göra bytet gratis.

Du kan fritt välja vem du vill sälja överskottelen till !
Överskottselen kan säljas eller kvittas mot senare egen användning. Beroende på vilket elhandelsbolag ni väljer och vilken policy elhandelsbolaget har. Det finns elhandelsbolag som betalar 1-1.30kr/kWh för överskottsel. Solcellerna producerar som mest sol-el under perioden Mars-September.

Det vanligaste installationer som vi gör är att vi fyller hela tak med solceller för att få mycket överskott på sommaren.

Kontakta oss via telefon / e-post

Solceller för fastigheter

Producera din egen el - Bli oberoende

Med en solcellsanläggningkan du producera egen el till din fastighet oavsett energisystem. Solceller kan kombineras med alla typer av värmesystem. Vattenburna värmepumpar, fjärrvärme, vedvärme, elvärme, pelletsvärme.